Facebook nixes trang Brazil, hồ sơ lan truyền tin giả

Anonim

Facebook đã loại bỏ một mạng lưới các trang và hồ sơ ở Brazil mà công ty truyền thông xã hội cho biết đã được sử dụng để truyền bá thông tin sai lệch và chia rẽ đáng sợ.

Công ty cho biết hôm thứ Tư đã giảm 196 trang và 87 hồ sơ vi phạm chính sách xác thực của nó. Họ cho biết họ đã hình thành một mạng lưới ẩn đằng sau các tài khoản giả mạo để làm mờ đi "tính chất và nguồn gốc của nội dung của nó".

Động thái này đi trước cuộc bầu cử ở Brazil vào tháng 10 và trong bối cảnh các mối quan tâm trên toàn thế giới về các phương tiện truyền thông xã hội có thể được sử dụng để thao túng tranh luận chính trị và thậm chí kích động bạo lực.

Facebook đã đấu tranh để đáp ứng những mối quan tâm đó. Nó gần đây đã công bố nó sẽ loại bỏ thông tin sai lệch có thể dẫn đến đổ máu. Nhưng nó đã ngừng ngắn cấm các tin tức giả mạo, thay vì để cho người dùng tự quyết định.

menu
menu