Video: Trang trại của tương lai?

Anonim

Có một xu hướng mới trong nông nghiệp gọi là canh tác theo chiều dọc. Khi con người học trang trại, chúng tôi đã bố trí cây trồng bên ngoài trong các cánh đồng ngang, và phát minh ra thủy lợi và phân bón để trồng cây bội thu.

Nhưng với công nghệ hiện đại và sự thông minh của nông dân, bây giờ chúng ta có thể xếp chồng lên nhau các lĩnh vực theo chiều dọc, giống như chúng ta xếp chồng lên nhau để tạo ra các tòa nhà chung cư. Di chuyển cây trồng trong nhà có nhiều lợi ích: Thực vật không phải lúc lòng thương xót của thời tiết, ít hoang dã được xóa cho đất nông nghiệp, và nó dễ dàng hơn để kiểm soát dòng chảy của phân bón và thuốc trừ sâu.

Nhưng sự lựa chọn ánh sáng có thể tạo ra hoặc phá vỡ chi phí của một trang trại theo chiều dọc và ảnh hưởng đến thời gian để nông nghiệp đô thị nở hoa.

Xem video Phản ứng mới nhất tại đây:

menu
menu